Trygghet i livets olika skeenden

Bild vid sjöparken


Det ska kännas tryggt och inspirerande att leva, bo och åldras i Kumla. Vi Socialdemokrater vill värna om personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, samt de äldre och sköraste i samhället.

Vi satsar på ändamålsenliga LSS-boenden, trygghetsboenden, samt vård- och omsorgsboenden som ger chans till kreativitet, rekreation och gemenskap. Personalen i verksamheten är vår viktigaste resurs för att kunna erbjuda trygghet, samt en god och säker vård- och omsorg. Därför jobbar vi ständigt för att Kumla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Chefer ska erbjudas kompetensutveckling och stöd, vilket medför att medarbetarna får ett tryggare och mer organiserat ledarskap. De ges också en chans till delaktighet och utveckling. Heltid är alltid en självklarhet när vi anställer personal och vi satsar på ett bra friskvårdsbidrag där man får möjlighet till återhämtning.

Vi kommer jobba för att öka det förebyggande arbetet i Kumla. Detta genom ett fördjupat samarbete mellan skolan, förskolan, socialtjänsten och polisen. Barn och ungdomar ska få goda förutsättningar för en bra start i livet. Vi kommer även bedriva samarbete mellan kommun och myndigheter för att minska arbetslösheten och segregationen, men också öka integrationen!

I regionens regi, och under ledning av Socialdemokraterna, tillskapas det i Kumla en av landets största vårdcentraler med en bred och kvalificerad kompetens inom skilda områden. Därtill skapas fler platser för eftervård och närhet till läkarstöd och tillsyn som behövs innan man åter kan komma till sin hemmiljö.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Skapa förutsättningar för att bygga ytterligare ett Trygghetsboende i Kumla,
  • Att alla nya anställningar oavsett förvaltning ska vara heltider,
  • Att alla anställda inom hemtjänst, vårdboende och LSS ska ha arbetsskor,
  • Att det ska byggas ett nytt LSS- boende i Kumla.