Kultur och konst för en berikad vardag

 

Konsten och kulturen bidrar till att skapa mötesplatser för människor, samt berika vår vardag och ge våra sinnen en utmaning. Det är också en drivkraft för det demokratiska samtalet och utvecklingen av vårt samhälle. I det goda och trygga Kumla ska kulturen och konsten bära fram idéer och åsikter som utvecklar och förnyar.

Kumla har under många år gjort sig känd som Närkeslättens kulturhuvudstad med många satsningar på kultur och konst, exempelvis på husfasader, i parker och andra offentliga platser. Det är vår avsikt att fortsätta utveckla dessa områden och att Kumla ska bli en stad med kultur och konst av rang. I Kumla ska var och en "drabbas" av kulturens yttringar i det offentliga rummet och på det sättet ges möjligheten att delta i kulturlivet.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Fortsätta utveckla Kumla bibliotek med boken i centrum och den digitala utvecklingen som en viktig del,
  • Fortsätta utveckla Kvarntorpsområdet och Konst på hög som ett rekreationsområde,
  • Bygga en ny toppstuga och restaurang på Kvarntorpshögen,
  • Alltid använda 1 % regeln vid nybyggnation för konstnärlig utsmyckning.