Stadshuset

Våra företrädare i Stadshuset

Andreas Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: Andreas.Brorsson@kumla.se

 

Annica Sjöqvist
Kommunstyrelsens vice ordförande, Socialnämndens ordförande
E-post: Annica.Sjoqvist@kumla.se

 

Eva-Lena Gustavsson
Kommunfullmäktiges ordförande
E-post: Eva-Lena.Gustavsson@kumla.se

 

Veronica Ulfgren
Nämnd för livslångt lärandes ordförande, politisk sekreterare
E-post: Veronica.Ulfgren@kumla.se

 

Robert Roos
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
E-post: Robert.Roos@kumla.se

 

Gunnel Kask
Myndighetsnämndens vice ordförande
E-post: Gunnel.Kask@kumla.se

 

Thomas Andersson
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande
E-post: Thomas.Andersson@kumla.se

 

 

Josefine Krantz
Politisk sekreterare
E-post: josefin.krantz@kumla.se

Publicerad