En aktiv och meningsfull fritid

Kvarntorp


Många kumlabor läger en stor del av sin fritid i föreningslivet. Dessa krafter bidrar till ett starkt och utvecklande Kumla.

För att få fler att uppleva vad föreningslivet har att erbjuda vill vi utöka möjligheten till stöd för föreningar, studieförbund och ideella organisationer. Det gäller direkt ekonomiskt stöd och det gäller möjligheten till bra mötesplatser i lokaler och annat.

För oss Socialdemokrater är det självklart att stå i framkant och lyssna in föreningslivets önskemål, uppmuntra och stötta nya idéer som kan växa fram. Inom sport och fritid vill vi exempelvis tillse att Kumlahallen i Via-området åter får personal anställd kvällar och helger.

Vår målsättning som Socialdemokrater är att under kommande mandatperiod utveckla flera av våra idrottsanläggningar för att skapa ännu bättre förutsättningar för en stor breddverksamhet, men också möjliggöra idrottsutövning på en högre nivå.

Vi kommer tillsammans med föreningsliv och företag med flera verka för att vi får platser och anläggningar som ger utrymme för en meningsfull fritid i livets olika skeenden. Det är viktigt att få mötesplatser av olika slag för att lära känna varandra och kanske framförallt att lära av varandra.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Utöka med ytterligare isyta i kommunen,
  • Utveckla Idrottsparksområdet till ett område med både idrott och bostäder,
  • Tillskapa två nya spontanidrottsplatser, både för vinter- och sommaridrott,
  • Bygga utegym i Kumlaby och Åbytorp,
  • Bjuda in föreningar till våra skolor för att delge kunskap om sina verksamheter,
  • Att Kumlahallen ska vara bemannat kvällar och helger,
  • Belysa alla lekparker i kommunen,
  • Utveckla Säbylundsbadet,
  • Införa kostnadsfri simskola för alla barn i förskoleklass,
  • Utveckla Fritidsbanken.