För dig som ny medlem!

Träffa fler som blivit medlemmar i Socialdemokraterna och var med och påverka politiken! Vi bjuder nya medlemmar till en träff för att prata politik och säkerställa att du som ny eller blivande medlem får ett gott mottagande och känner dig välkommen! Vi pratar också om hur ditt engagemang kan tas tillvara – på bästa sätt.


Engagemangstrappan
Steg 1
: Första steget är att bli medlem! Det kan du bli här: Bli medlem | Socialdemokraternas webbplatser Länk till annan webbplats.
Välj gärna autogiro! Länk till annan webbplats.

Steg 2: Andra steget är att du går på en välkomstträff för nya medlemmar.

För mer information om välkomstträffarna för nya medlemmar går det bra att kontakta Kumla Socialdemokratiska Arbetarekommuns ordförande Eva-Lena Gustavsson. Du når henne smidigast via mejl: eva-lena.gustavsson@equmeniakyrkan.nu

Datum för 2023
Tisdagen den 24 oktober

I samband med att du går på träff för nya medlemmar kan du också välja vilken S-förening du vill tillhöra. Du kan läsa mer om våra föreningar här: Våra föreningar och utskott Länk till annan webbplats.

Steg 3: Tredje steget är att gå medlemsutbildning steg 1 och steg 2. Dessa kan du läsa er om här: Studier Länk till annan webbplats.

Steg 4: Fjärde stegt är att börja gå på föreningsmöten och föreningsaktiviteter. Se vårt kalendarium och välj en aktivitet som passar dig: Kalender Länk till annan webbplats.

Steg 5: Femste steget är att påverka!