Om oss

Om Socialdemokraterna i Västernorrland

Vi är 80 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna i Västernorrland är ett partidistrikt som består av omkring 3500 medlemmar fördelade på länets sju kommuner. Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Varje arbetarekommun – i Härnösand, Kramfors Timrå, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik samlar socialdemokrater inom respektive kommungräns.

Västernorrlands Socialdemokratiska partidistrikt bildades 1991, genom en sammanslagning av Medelpads och Ångermanlands partidistrikt.

Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag. Partidistriktets högsta beslutande organ är distriktskongressen, som sammanträder årligen. Kongressen består av 175 ombud som utses av arbetarekommunerna utifrån deras medlemstal. Mellan kongresserna leds verksamheten av en distriktsstyrelse som består av 15 ledamöter. Inom distriktsstyrelsen finns också ett verkställande utskott som består av sju ledamöter. Den löpande verksamheten administreras och organiseras av distriktsexpeditionen som finns i Härnösand.

Partidistriktet har flera uppgifter och utgör socialdemokraternas politiska nav i Västernorrland. Partidistriktet har ansvar för politiken i hela regionen. I de politiska frågorna handlar det om regionpolitiken, riksdagspolitiken och EU-frågorna. Inom organisationsområdet handlar det om arbetet i valrörelser, kampanjer, medlemsvärvning, utbildning och organisationsutveckling i samverkan med arbetarekommuner och sidoorganisationer.

Text