Det här är vi

Partidistriktet har ansvar för politiken i hela regionen och medlemmarna väljer en styrelse för hela distriktet. Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna Västernorrland består av 15 ledamöter som ansvarar för att samordna politiska och organisatoriska frågor för hela länet. Inom distriktsstyrelsen finns också ett verkställande utskott som består av sju ledamöter.

Distriktsstyrelsen Socialdemokraterna Västernorrland
Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna Västernorrland består av följande personer:

Ordförande
Peder Björk, Sundsvall
E-post: peder.bjork@riksdagen.se

Vice ordförande
Stefan Dalin, Timrå
E-post: stefan.dalin@timra.se

Facklig ledare och ledamot
Jim Sundelin, Örnsköldsvik

Studieledare och ledamot
Niklas Säwén, Sundsvall

Ledamöter
Jan Filipsson, Ånge
Susanne Lindahl, Sollefteå
Anna Sundberg, Örnsköldsvik
Malin Svanholm, Kramfors
Malgorzata Hammarberg, Ånge
Carolina Sondell, Örnsköldsvik
John Åberg, Sollefteå
Andreas Sjölander, Härnösand
Thomas Näsholm, Kramfors
Johanna Bergsten, Timrå
Sara Nylund, Härnösand

På regional nivå har Socialdemokraterna Västernorrland företrädare i Sveriges riksdag och i Region Västernorrland. Socialdemokraterna Västernorrland har fyra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag som jobbar för Västernorrlands intressen. Nedan hittar du information om Socialdemokraterna i Västernorrlands riksdagsledamöter och främsta företrädare i Region Västernorrland.

Publicerad