Fler gröna jobb – Vårt Västernorrland kan bättre

Fler gröna jobb – Vårt Västernorrland kan bättre

Här nedan finns att läsa om hur vi vill jobba för att klara klimatkrisen och samtidigt skapa fler gröna jobb.

Följ denna länk Länk till annan webbplats. om du vill du veta mer om vår politik och våra förslag för att vi tillsammans ska göra Västernorrland bättre.

Desto fler vi är desto starkare blir vi och tillsammans kan vi göra Västernorrland bättre. Bli medlem här och bli det redan idag Länk till annan webbplats..

 

Fler gröna jobb – Vårt Västernorrland kan bättre

Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera och ställa om och vi vill öka takten i klimatomställningen med lösningar som fungerar för vanligt folk. Sverige har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samlas kring möjligheterna i en omställning så kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet. Klimatomställningen är ett samhällsbygge vi bara klarar tillsammans.

Den gröna industriella revolutionen som vi nu ser i Sverige ger stora möjligheter till fler jobb även i Västernorrland. God tillgång till grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark gör att Västernorrland kan konkurrera om klimatsmarta jobb. Den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket för att underlätta nya etableringar runt om i landet, men det krävs mer.

Vi ska investera i ny teknik och nya branscher, för det bidrar i sin tur till en starkare ekonomi och bättre välfärd. Industrin står idag för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige. Men industrin står också för möjligheter och lösningar. Det handlar bland annat om utvecklingen av fossilfritt stål, gröna elektrobränslen, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. I norra Sverige ser vi redan nu framtidens gröna industrier växa fram. Lika avgörande som de var när vi en gång byggde det svenska välfärdssamhället, är industrin och industriarbetarna när vi nu bygger världens första fossilfria välfärdsland.

För att klara det behöver kompetensförsörjningen öka och vi socialdemokrater i Västernorrland vill bl.a. se ett ökat antal arbetsmarknadsutbildningar och fler utbildningsplatser på folkhögskola, yrkeshögskola och yrkesvux i länet. Mittuniversitet är av central betydelse för utbildning och forskning. Vi vill se att det skapas 1 000 fler campusbundna utbildningsplatser på Mittuniversitetet i Sundsvall och att vi kan stärka Mittuniversitets roll i det livslånga lärandet.

Nya gröna jobb och en klimatsmart omställning kräver också en väl fungerande infrastruktur som kan förstärka vårt goda geografiska läge. Vi vill påskynda en nödvändig förbättring av kapaciteten i Sveriges elnät både regionalt och lokalt. Då kan hela Västernorrland växa starkare samtidigt som vi klarar den gröna omställningen. För att förbättra våra möjligheter att resa och länets konkurrenskraft behöver vi prioritera infrastrukturinvesteringar i järnväg, väg, laddinfrastruktur och bredband.

I vår region är en utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand helt avgörande. Det halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten. Med en bättre järnväg kan godstransporter flyttas över från lastbil till tåg och bidra till att nå de nationella klimatmålen för ett fossilfritt samhälle.

Men alla kan inte resa med tåg och buss. I vårt län är bilen ofta det enda transportmedlet. Det är därför viktigt att klimatomställningen fungerar för vanligt folk. När du reser på vägarna ska det vara tryggt och säkert med bättre vägar i stället för generella hastighetssänkningar.

Våra prioriteringar ligger fast: dubbelspår på Ostkustbanan och förbifart E4 Örnsköldsvik är för länet helt nödvändiga investeringar.

Det finns goda möjligheter att öka antalet jobb i Västernorrland, men det kräver en aktiv politik. En del av de avgörande besluten för att möjliggöra fler jobb i vårt län fattas politiskt på nationell nivå. Därför spelar det också roll för jobben i vår region hur det går i riksdagsvalet.