Vårt parti

Socialdemokraterna i Västernorrland

Vi är omkring 3500 partimedlemmar – i alla Västernorrland läns kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

 

Vill du vara med?


Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i.

Socialdemokraterna i Västernorrland är ett partidistrikt som omfattar alla kommuner i länet: Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ.

Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen. Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt. Partidistrikten har ansvar för politiken i hela regionen.

Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i region och riksdag.

Publicerad