Expedition och anställda

Socialdemokraterna Västernorrland
Telefon: 0611 – 156 25
E-post: vasternorrland@socialdemokraterna.se
Besöksadress: Järnvägsgatan 2
Box 83

871 45 Härnösand

Vi som är anställda vid partidistriktet:

Stefan Wikén Försteombudsman
0611 – 156 24
070 – 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

Inga-Lill Graff Verksamhetsassistent
0611 – 156 21
inga-lill.graff@socialdemokraterna.se

Torbjörn Lundin Kontorist
0611 – 156 25
torbjorn.lundin@socialdemokraterna.se

Lina Frankl Kommunikationsombudsman
070 – 578 03 32
lina.frankl@socialdemokraterna.se

Mattias Öberg Politisk sekreterare (Regionen)
076 – 137 08 31
mattias.oberg@socialdemokraterna.se