NYHET

Medlemsutbildning

Kök

Erbjudande till dig som är medlem!

Medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmar i vårt parti. Medlemsutbildningen är också ett viktigt instrument i byggandet av en start folkrörelse och därmed ett startkare parti.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur vår partiorganisation fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande folkrörelse är bildning central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra påverka samhällsutvecklingen.

Gå gärna in på studieportalen, https://socialdemokraterna.abf.se/ Länk till annan webbplats. för att få mer information om utbildningarna.

Medlemsutbildningen består av del 1 och del 2 och genomförs som internat på Hola Folkhögskola i Kramfors. Utbildningen är kostnadsfri. Nästa tillfälle är den 16-17 mars 2024 och sista anmälningsdag är den 16 februari.