Gå till innehåll

Nyheter

 • Stockholmsregionens nomineringar till EU-parlamentet

  Vi är glada att nu kunna presentera Stockholmsregionens gemensamma kandidat till EU-parlamentet - Johan Danielsson. Johan Danielsson är före detta bostadsminister och tidigare EU-parlamentariker. Johan är född i Borlänge men numera bosatt i Älvsjö, Stockholm.
 • Nytt projekt i Järva ska leda fler till arbete

  Att skapa fler vägar in i arbetslivet är ett av det rödgröna styrets fokusområden, i synnerhet i Järva där arbetslösheten är högst i staden och utbildningsnivåerna lägst. I Rinkeby-Kista ligger arbetslösheten på 13 procent, det är åtta procent högre än snittet i staden. Som en del av arbetet med Fokus Järva startas nu det nya projektet ”Fler till studier” med syfte att få fler Järvabor i studier som leder till arbete. Projektet startas även upp i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
 • Nu öppnar Stockholm upp svenska som andraspråk för ukrainare

  Det rödgröna styret går nu fram med ett förslag som öppnar upp studier i svenska som andraspråk (SVA) för ukrainska flyktingar i staden. Sedan juni 2023 har ukrainare haft tillgång till SFI, och nu blir det även möjligt att läsa vidare och ytterligare förstärka sin svenska.
 • Pilotprojekt med trygghetskameror i Akalla och Husby

  Stockholm har under en längre tid haft problem med kriminalitet och otrygghet. Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott. Därför tas nu trygghetskameror på två platser i staden i drift och blir ett komplement till polisens kameror och stadens ordinarie trygghets- och förebyggande arbete.
 • Mål om färre anställda per chef i Stockholms stad

  Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med mer än 40 000 anställda. Ett av det rödgröna styrets fokusområden inom personalpolitiken är att skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefers utveckling. Som ett led i det går styret nu fram med en riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Riktlinjen beskriver stadsgemensamma chefsnivåer samt anger ett riktvärde för antal medarbetare per chef.
 • 34 miljoner till trygghetsinvesteringar

  Under mandatperioden avsätter den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor årligen för trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet, till exempel upprustning av torg, förbättrad belysning vid skolor och aktivitetshus och stängning av smitvägar. Ekonomi- och trygghetsutskottet har beviljat en ny omgång investeringar om 34,4 miljoner kronor i hela staden.
 • Sommarkampanj 2023

  Nu har vi dragit igång sommarens hetaste medlemsvärvningskampanj. Till vår hjälp har vi 6 fantatiska människor som vi presenterar längre ner i mailet. De kommer att se till att det blir värvning ute på gator och torg, dörrknackningar, glassutdelning och annat kul i Stockholm under juli månad. 
 • Fortsatt stärkta resultat för Järvas niondeklassare

  Nu har de preliminära betygen för Stockholms niondeklassare kommit och eleverna lämnar grundskolan med stabila resultat och höga genomsnittliga meritvärden.
 • Idrottsforum för att stärka Stockholmsidrotten

  Ordförande i idrottsnämnden Maria-Elsa Salvo (S) startar ett idrottsforum för regelbunden dialog med idrottsrörelsens representanter. Forumet samlar berörda föreningar som tillsammans med politiken för tematiska samtal med syfte att stärka idrotten i hela staden. Dialogerna organiseras av ordföranden i idrottsnämnden i nära samarbete med RF-SISU Stockholm. Första mötet hålls den 12 juni 2023 och kommer bland annat att handla om den rödgröna majoritetens satsning Fokus Järva.
 • Nu markanvisas 1 105 nya bostäder i Stockholm

  På exploateringsnämndens sammanträde den 8 juni beslutade det rödgröna styret att markanvisa 1 105 bostäder, varav 550 blir hyresrätter. Det innebär att nämnden under år 2023 har markanvisat totalt 3 564 bostäder.
 • Möt vår EU-gruppledare Heléne Fritzon inför EU-valet

  Nästa år är det dags för val till Europaparlamentet. Med anledning av det har våra S-parlamentariker tagit fram en rapport om den socialdemokratiska politik de bedrivit mellan 2019-2021 samt vilka mål som uppnåtts.
 • Tillsynsärende Socialdemokraterna i Botkyrka

  Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har inom ramen för det pågående tillsynsärendet i Socialdemokraterna i Botkyrka begärt av partistyrelsen att inte ansluta de medlemmar som sökt medlemskap under perioden 29/1 – 16/2.
  Partistyrelsen har beslutat att godkänna partidistriktets begäran.

 • Sverige står upp för Ukraina

  På fredag visar vi vår solidaritet med det ukrainska folket i en demonstration mot den ryska invasionen av Ukraina.Den 24 februari är det ett år sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina.
 • Rekordstort räddningspaket till sjukvården i Region Stockholm

  Vi presenterar ett historiskt räddningspaket på 2 miljarder kronor till sjukvården i Region Stockholm.
 • Slutsatser av Botkyrka-granskningen

  De senaste veckorna har partidistriktet i Stockholms Län undersökt de medieuppgifter som gjort gällande att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha infiltrerats av gängkriminella och att dessa personer skulle ha orkestrerat en kupp för att på medlemsmötet den 28 januari avsätta kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin.