Gå till innehåll

Avhoppare ska få kontakt med staden inom 24 timmar

Samhället måste ta till kraftfulla åtgärder för att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. Det krävs en palett av åtgärder – skärpta straff, att alla barn klarar skolan och sociala förebyggande åtgärder för att förhindra nyrekryteringen. Men också insatser till den som väljer att lämna en kriminell livsstil. Nu säkerställer Stockholms stad att den som vill lämna kriminalitet ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar, dygnet runt.

Exempelbild

Socialnämnden har under 2023 haft ett budgetuppdrag om att hitta sätt att säkerställa att personer som vill lämna kriminalitet ska kunna få kontakt med stadens socialtjänst inom 24 timmar. Samtidigt har det under hösten uppkommit ett behov för staden att på ett mer sammanhållet, tillgängligt och skyndsamt sätt erbjuda en ingång till stöd och hjälp för de personer som vill lämna en kriminell livsstil, och deras anhöriga. Nu säkerställer Stockholms stad att den som vill lämna kriminalitet eller våldsbejakande extremism ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar.

– Vi i Stockholms stad kommer att göra allt i vår makt för att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. Motivationsfönstret för den som vill lämna är ofta kort, så staden måste agera snabbt. Varje person som vi kan hjälpa att lämna en kriminell livsstil är en seger, säger Karin Wanngård, finansborgarråd.

Telefonnummer 08-508 25 600 (socialrådgivningen) är bemannad dygnet runt med socialsekreterare, som har kompetens kopplad till målgruppen. De som svarar kommer ge råd, stöd och vägledning till andra instanser i staden.

– En aktiv gängkriminell kostar samhället ca 23 miljoner kronor under en femtonårsperiod. Men framför allt handlar vårt arbete med avhoppare om att rädda människoliv. Vi i Stockholms stad gör vårt jobb, nu måste regeringen göra sitt och prioritera det förebyggande arbetet, säger Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd.

Stockholms stad har olika verksamheter och metoder för att stötta och hjälpa den som vill lämna kriminalitet. Staden har befintliga former för att hantera dessa ärenden, som SIG, Trefas och central avhopparverksamhet. Staden finns där för att hjälpa; oavsett om man är ung eller vuxen, om man precis har börjat utveckla en kriminell livsstil eller är tungt kriminell samt om man har en hög eller låg hotbild mot sig. Staden arbetar också uppsökande tillsammans med andra för att få kriminella att hoppa av.