NYHET

Skattehöjning för att skydda stockholmarnas välfärd

Sverige befinner sig i en välfärdskris parallellt med en alltmer akut miljö- och klimatkris. Inför Stockholms stads budget för 2024 stod vi i det rödgröna styret i valet mellan omfattande nedskärningar och en skattehöjning. Vi valde att höja skatten med 24 öre mer per intjänad hundralapp.

Exempelbild

Underskottet för kommuner och regioner är enligt SKR beräknat till 28 miljarder kronor. När regeringen den 20 september presenterade sin budget för 2024 visade det sig att de generella statsbidragen höjdes med 10 miljarder kronor. Det är långt ifrån tillräckligt.

– Vi i det rödgröna styret blev valda av stockholmarna för att värna välfärden, förebygga otryggheten och bedriva en ansvarsfull klimat- och miljöpolitik. När regeringen och Sverigedemokraterna sviker måste vi axla en större del av finansieringen. Att höja skatten var inget lätt beslut, men vi måste hedra löftet till våra väljare samtidigt som vi tar hänsyn till stockholmarnas privatekonomi, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms stad.

– När otryggheten ökar kan vi inte göra som regeringen och möta detta med nedskärningar i välfärden. Vi behöver ett helt samhälle för att möta de utmaningar som väntar. Genom att höja skatten gör vi allt vi kan för att förhindra nedskärningar och lägger all kraft på att värna förskolan, skolan och äldreomsorgen, säger Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

– Regeringen och Sverigedemokraterna har prioriterat skattelättnader för bensin, diesel och snus framför välfärd och klimatomställning. Det gör att vi behöver ta ännu större ansvar lokalt. Stockholms rödgröna styre är en motpol till regeringen. Vi tar strid för välfärden och klimatet när regeringen abdikerar, säger Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Den skattehöjning som föreslås ligger på 24 öre mer per intjänad hundralapp. För en undersköterska som tjänar 28 000 kronor blir det 44 kronor mer varje månad i slutlig skatt. Det här ger staden 848 miljoner kronor i ökade skatteintäkter. Pengarna går till välfärden, framför allt till skolan, men också förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. De går till det förebyggande trygghetsarbetet och till att göra de investeringar som är nödvändiga för att nå ett klimatpositivt Stockholm år 2030.

Stockholms stads budget för 2024 presenteras i sin helhet den 11 oktober.