NYHET

Blocköverskridande överenskommelse om Ekensbergsskolans framtid

I samband med att utbildningsförvaltningen i våras genom stadens lokalförsörjningsplan föreslog en nedläggning av Ekensbergsskolan i Gröndal har frågan om skolans framtid diskuterats. På utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari lägger det rödgröna styret och Moderaterna fram ett gemensamt beslut om att uppdra utbildningsförvaltningen att utreda en ny eller renoverad skola i Ekensberg.

Exempelbild

Ekensbergsskolan är en F-5 skola i Gröndal med cirka 220 elever. Skolan är idag i mycket dåligt skick och i stort behov av underhåll. Idag bedömer både utbildningsförvaltningen och fastighetsägaren SISAB att det är riskabelt att låta eleverna vara kvar i den permanenta byggnaden utan åtgärder. Därför uppdras nu också utbildningsförvaltningen att uppföra tillfälliga paviljonger vid Blommensbergsskolan dit eleverna kan evakueras i väntan på en ny eller renoverad skola i Ekensberg.

– Jag har under året ägnat mycket tid och engagemang åt att sätta mig in i förutsättningarna för Ekensbergsskolan. I mötet med vårdnadshavare och boende i området har det blivit uppenbart att skolan spelar en viktig roll för lokalsamhället och att den håller hög kvalitet med en engagerad skolledning och lärare. Även om elevantalen under kommande decennium ser ut att sjunka ser jag ett stort värde i att ha kvar en välfungerande skola i ett populärt bostadsområde. När det gäller skolplaneringen måste vi hålla lång sikt, säger skolborgarråd Emilia Bjuggren (S).

– Sedan våren 2023 har jag krokat arm med vårdnadshavande och närboende om Ekensbergsskolans framtid. Det här handlar också om stadsdelens attraktivitet och elevernas möjlighet till en unik och bra skolmiljö. För mig har det varit tydligt att en ny skola behöver vara på plats sedan lång tid tillbaka. Jag är därför glad över att vi gemensamt har fattat en blocköverskridande överenskommelse kring skolans framtid, säger oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M).

När staden bygger skolor ska de stå under en lång tid. Stockholm kommer växa på sikt, och Ekensbergsskolan ligger i ett attraktivt och centralt område. Utbildningsförvaltningen får nu i uppdrag att till nämnden senast våren 2025 återkomma med ett förslag på en ny och/eller renoverad skola på den plats Ekensbergsskolan står idag. I förslaget ska förvaltningen tydligt redogöra för vilka för- och nackdelar det finns med att ha en F-3 eller F-6-skola på platsen, samt om denna verksamhetsmässigt kan hänga samman med Blommensbergsskolan för att kunna samnyttja strategiska funktioner.

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig positiva till inriktningen om en ny skola i Ekensberg och har för avsikt att rösta för förslaget.