NYHET

Nu tar Stockholm tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

Stockholm har länge haft en av Sveriges mest privatiserade vuxenutbildningar med över 80 procent av allt utbud i privat regi. Det har lett till allt från omfattande kvalitetsutmaningar, ett stort antal inställda kurser till rena oegentligheter och fusk. När ny vuxenutbildning nu upphandlats för perioden 2024-2030 har det rödgröna styret beslutat att ta tillbaka drygt 40 procent i egen regi, och på flera andra sätt stärka utbildningens kvalitet.

Exempelbild

– Stockholms arbetsmarknad skriker efter duktig yrkesutbildad arbetskraft. Vi måste ha en vuxenutbildning som levererar – både för företagens, välfärdens och elevernas intressen. Det system som Stockholm länge haft, där över 80 procent av utbildningen drivits av privata aktörer, har inte hållit måttet. Elever har kommit ut på arbetsmarknaden utan tillräckliga kunskaper, betygsbonus har lett till fusk och tillsynen har brustit. Nu gör vi om och gör rätt, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Utöver att staden tar tillbaka mer utbildning i egen regi genomförs en rad andra förändringar för att stärka kvaliteten och få fler elever ut på arbetsmarknaden. Staden ska bland annat öka andelen undervisning i klassrum, stärka det individuella stödet och utöka det uppsökande arbetet för att få fler i utbildning.

– Målgruppen för vuxenutbildningen har över tid förändrats. Det ställer helt nya krav på oss. Eleverna har större behov av stöd och många klarar inte kurserna idag. Vi har länge försökt ställa högre krav i upphandlingarna utan önskade resultat, och har därför landat i att det bästa är att staden i högre grad själv erbjuder de utbildningar där vi ser att behoven är som störts. På det sättet kan vi säkerställa att elever får rätt till mer individuellt stöd och riktig klassrumsundervisning, så de faktiskt kan ta sig ut på arbetsmarknaden, säger skol-, arbetsmarknads-, och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S).

För att motverka fusk och oegentligheter kommer staden under kommande avtalsperiod stärka uppföljning av upphandlade aktörer och det rödgröna styret har även fattat beslut att slopa betygsbonusen, ett system som lett till att elever godkänts utan tillräckliga kunskaper.

I tidigare upphandling hade staden avtal med 15 leverantörer, på 38 avtal. I den nya upphandlingen blir antalet leverantörer 6 stycken på 10 avtal. Stockholms stad kommer framöver driva all SFI Studieväg 1 samt stora delar av vård- och omsorgsutbildningarna i egen regi.