NYHET

Stockholm leder Europas klimatomställning - fått erkännande av EU

Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Senast år 2030 ska staden vara klimatpositiv. Nu har Stockholm, som en av tio städer i Europa, granskats av EU-kommissionen och fått sin klimatplan godkänd genom en så kallad ”Mission Label”. Stockholm är därmed först i EU att få detta godkännande.

Exempelbild

– Jag är stolt över att vi i Stockholm så tydligt går i täten för klimatomställningen. Samtidigt som vi har en regering som för första gången på 20 år driver en politik som ökar utsläppen gör vi i huvudstaden tvärtom. Det här godkännandet från EU-kommissionen stärker oss i vår övertygelse att vi är på rätt väg in i framtiden, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

För att godkännas har Stockholm delgett EU-kommissionen sin plan för hur klimatneutralitet ska uppnås. Stort fokus ligger på transportsektorns utsläpp som fram till år 2030 ska minska med 80 procent. Även Stockholms arbete med koldioxidlagring i Värtaverket är en viktig del. Klimatkontraktet har arbetats fram och signerats av Stockholms stad i samarbete med elva av stadens bolag samt Region Stockholm, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska institutet.

– Regeringen har lämnat walkover i klimatarbetet, men i Stockholm höjer det rödgröna styret ambitionerna ytterligare. Varje dag leder vi klimatomställningen tillsammans med Stockholms invånare, civilsamhälle, företag, akademi och förvaltningar. Tillsammans är vi det nya Miljödepartementet. EU-kommissionens godkännande är en stärkande bekräftelse på det, säger miljö och- klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Stockholm valdes år 2022 ut som en av Europas 100 mest ambitiösa städer i arbetet för klimatneutralitet. Dessa 100 städer är en del av Missionen om klimatneutrala och smarta städer som ska fungera som en spjutspets för EU att uppnå målet om 55 procent minskade utsläpp till 2030, Fit For 55. Stockholm tar nu ytterligare täten i klimatomställningen genom att vara en av de 10 första städerna att få sin klimatplan granskad och godkänd av EU-kommissionen.

Stockholms Mission Label innebär att Stockholm nu får större möjligheter till finansiering av klimatinvesteringar och forskningsprojekt inom fältet. Tillsammans med både förvaltningar, bolag och näringsliv i Stockholm tas ett gemensamt ansvar för klimatomställningen.

Dessa parter har tillsammans med Stockholms stad skrivit under Stockholms Klimatkontrakt:
Stockholm Exergi
Ellevio
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Parkering
Familjebostäder
Svenska Bostäder
Stadsholmen
Stockholmshem
Stockholms Hamnar
SISAB
Micasa
Region Stockholm
Stockholms Universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Karolinska Institutet