NYHET

Nu markanvisas 1 105 nya bostäder i Stockholm

På exploateringsnämndens sammanträde den 8 juni beslutade det rödgröna styret att markanvisa 1 105 bostäder, varav 550 blir hyresrätter. Det innebär att nämnden under år 2023 har markanvisat totalt 3 564 bostäder.

Exempelbild

– Nu markanvisar vi för 1 105 nya bostäder, varav 550 hyresrätter. Jag är glad att vi kan hålla tempot uppe. Stadens markanvisningar är viktiga för att hålla igång bostadsbyggandet och för att vi steg för steg ska kunna bygga bort bostadsbristen och trångboddheten i Stockholm, säger Anders Österberg (S), exploateringsnämndens ordförande.

På exploateringsnämndens sammanträde den 8 juni Länk till annan webbplats. beslutade det rödgröna styret bland annat om följande markanvisningar:

500 nya bostäder i Akalla
Längs Finlandsgatan i Akalla och Husby pågår planering för att utveckla området med ny bebyggelse och omvandla Finlandsgatan till en attraktiv stadsgata med förbättrade kopplingar till intilliggande områden. Det aktuella ärendet är en markanvisning av cirka 500 bostäder med en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Inom projekt Finlandsgatan som helhet har markanvisning skett till totalt åtta byggaktörer för att möjliggöra utveckling av drygt 2 000 bostäder, skola, idrottshall, förskola och lokaler för handel och kontor.

Projektet är en del av satsningen Fokus Järva som sammantaget också är ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt. I Järva pågår utveckling av cirka 15 000 bostäder i olika skeden. Målet är att, med utgångspunkt i stadsdelsområdets lokala förutsättningar, tillföra nya värden så att fler trivs och känner tillhörighet.

285 nya bostäder i Kälvesta
Till Björnmossevägen i Kälvesta markanvisas runt 160 hyresrätter i Stockholmshus, 80 vanliga hyresrätter och 45 radhus i bostadsrätt. Stockholmshusen syftar bland annat till att erbjuda bostäder med lägre hyror. Markanvisningen innebär ett större utbud av olika typer av boenden och boendestorlekar i området. Bebyggelsen i området möjliggörs av att idag luftburna kraftledningar flyttas till annan plats. Genom projektområdet planeras det också för ett cykelstråk och den ombyggda vägen utformas med gångbanor och trädplantering. Samtidigt bevaras gröna ytor och grönstråket på vägens östra sida utvecklas.

100 nya bostäder i Kristineberg
På platsen där SL tidigare haft en bussdepå markanvisas 100 bostadsrätter. Marken är idag instängslad industrimark som staden kommer att sanera. Projektet har goda möjligheter att göra området till en tillgänglig och integrerad del av Kristineberg med ett välbehövligt tillskott av bostäder. Kommunikationsläget är bra och projektet kommer att öka trivseln i området. Utbyggnaden av området innebär att en väsentlig del av utvecklingsplanerna för västra Kungsholmen kan fullföljas.

Fler hyresrätter i Bredäng
Längs Ålgrytevägen i Bredäng, som är en del av fokusområdet Skärholmen, har antalet bostäder ökat från cirka 115 till cirka 199 bostäder i tre punkthus. Bostäderna är inflyttningsklara i höst och det är nu klart att en del av bostäderna kommer att bli hyresrätter.

60 nya bostäder i Hässelby gård
I korsningen Loviselundsvägen/Stallpojksbacken intill Hässelby gårds bollplan markanvisas 40-60 bostäder. Projektet kommer bidra till att ge ett välbehövligt tillskott av lägenheter i området samt öka tryggheten för såväl idrottsutövare som kringboende.