Våra politiker

gruppbild

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har ca 120 stycken förtroendevalda politiker.

Carolina Sondell, vårt oppositionsråd leder tillsammans med gruppledarna Mikael Malmén, Erika Howcroft, Anna Sundberg och Bo Strömstedt samt vår politiska resurs Zenitha Nordfjell det politiska arbetet i Örnsköldsvik. Utöver de har Socialdemokraterna i Örnsköldsvik högt uppsatta representanter i region, riksdag och kyrkan.

 

Carolina Sondell

Kommunalråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i Rodret.

Mikael Malmén

Andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen.

Erika Howcroft

Andre vice ordförande i bildningsnämnden och vice ordförande i Stiftelsen Gideågården.

Anna Sundberg

Andre vice ordförande i Välfärdsnämnden och ersättare i kostnämden.

Bo Strömstedt

Andre vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden och ledamot i Stiftelsen Gideågården.

Zenitha Nordfjell

Politisk resurs, ledamot i kommunstyrelsen och kyrkopolitiker.

Glenn Nordlund

Regionråd och regionstyrelsens ordförande.

Anna-Belle Strömberg

Riksdagspolitiker, ledamot civilutskottet och ersättare i Trafikutskottet.


Publicerad