Kommunfullmäktige

 

I Örnsköldsviks kommun lever vi tryggt, jämställt och med god hälsa genom livets alla faser. Kommunen
styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där
många aktörer bidrar.

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rättigheter. Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

 

Vi vill:

 • att alla som kan ska jobba
 • förbättra den kommunala servicen gentemot näringslivet
 • satsa på fler vuxna i skolan, med rätt kompetens för att tillgodose behoven
 • satsa ytterligare på förskolan och minska antalet barn i barngrupperna
 • leverera en omsorg som går att lita på, där varje skattekrona går till välfärden
 • vidareutveckla det cirkulära samhället och utbyggnad av förnybar energi
 • tillskapa ett kulturhus i centrum med satelliter på landsbygden


Valda ledamöter och ersättare i KF 2022-2026

I bokstavsordning.

Ordinarie ledamöter:

 • Maria Gröndahl, Järved
 • Erika Howcroft, Domsjö
 • Matilda Häggkvist, Köpmanholmen
 • Frat Kandemir, Varvet
 • Kazim Karkan, Örnsköldsvik
 • Caisa Johansson, Örnsköldvik
 • Jan Lindstedt, Varvet
 • Jennifer Lundqvist, Husum
 • Mikael Malmén, Bonäset
 • Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik
 • Per Nylén, Själevad
 • Tony Olsson, Bjästa
 • Marcus Sellgren, Järved
 • Susanne Silverkraft, Örnsköldsvik
 • Anna-Karin Sjölund, Köpmanholmen
 • Carolina Sondell, Kroksta
 • Anna-Belle Strömberg, Örnsköldsvik
 • Anna Sundberg, Arnäsvall
 • Jim Sundelin, Bredbyn
 • Tom Sundelin, Domsjö
 • Torbjörn Westman, Aspsele
 • Mattias Öberg, Örnsköldsvik
 • Kristin Ögren, Hörnett

Ersättare:

 • Michael Axelsson, Örnsköldsvik
 • Olga Back, Paddal
 • Lars Edblad, Örnsköldsvik
 • Therese Häggquist, Åmynnet
 • Olle Häggström, Sidensjö
 • Ulrika Karlsson, Domsjö
 • Kenneth Olsson, Husum
 • Zeth Olsson, Kroksta
 • Kristian Ottosson, Domsjö
 • Bruno Sjölund, Trehörningsjö
 • Carola Öberg, Husum
 • Britt-Inger Staaf, Björna


Publicerad