Gå till innehåll

Arbetarekommunens styrelse

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation. Det är en sammanslutning för alla föreningar och klubbar i kommunen. Arbetarekommunen planerar och leder partiets deltagande i allmänna val i kommunen samt utvecklar och samordnar den lokala facklig-politiska verksamheten. Man ansvarar också för att löpande utveckla medlemskapets värde och verka för att fler ska välja att bli medlemmar i Socialdemokraterna.

Styrelsen 2023/2024

Kristina Nilsson, ordförande

Mikael Malmén, vice ordförande

Anna Sundberg, kassör

Anna-Karin Sjölund, sekreterare

Ulrika Karlsson, medlemsansvarig

Jennifer Lundquist, facklig ledare

Maria Gröndahl, studieorganisatör

Jan Lindstedt, kyrkopolitiskt ansvarig


Ledamöter:

Torbjörn Westman

Frat Kandemir

Göran Löfroth

Ersättare:

Cina Elmnert

Robin Gustavsson

Eva Sonidsson

Caisa Johansson

William Häggkvist

 

Kommunalråd: Carolina Sondell

Riksdagsledamot: Anna-Belle Strömberg

Politisk resurs: Zenitha Nordfjell