Arbetarekommunens styrelse

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation. Det är en sammanslutning för alla föreningar och klubbar i kommunen. Arbetarekommunen planerar och leder partiets deltagande i allmänna val i kommunen samt utvecklar och samordnar den lokala facklig-politiska verksamheten. Man ansvarar också för att löpande utveckla medlemskapets värde och verka för att fler ska välja att bli medlemmar i Socialdemokraterna.

Styrelsen 2024/2025

Kristina Nilsson, ordförande

Mikael Malmén, vice ordförande

Anna Sundberg, kassör

Anna-Karin Sjölund, sekreterare

Ulrika Karlsson, medlemsansvarig

Jennifer Lundquist, facklig ledare

Frat Kandemir, studieorganisatör

Jan Lindstedt, kyrkopolitiskt ansvarig


Ledamöter:

Torbjörn Westman

Frat Kandemir

Maria Gröndahl

Michael Axelsson

Ersättare:

Therese Häggquist

Annika Körkkö

Ann-Catrin Brandtlin

Oskar Eriksson

William Häggkvist

 

Kommunalråd: Carolina Sondell

Riksdagsledamot: Anna-Belle Strömberg

Politisk resurs: Zenitha Nordfjell