Bildningsnämnden

Längst bak från vänster: Kent Olofsson, Lars Edblad, Annika Körkkö, Jan Andersson, Annika Westin, Erik Hårshagen, Hans Gidlund, Erika Howcroft, Marielle Sjölund

Bildningsnämnden ansvarar för skolverksamheten som omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- & gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem och kulturskola.

 

Vi vill:

 • Öka tillgängligheten till elevhälsan
 • Minska antalet barn i barngrupperna
 • Satsa på fler vuxna i skolan med rätt kompetens för att tillgodose behoven
 • Införa snabbspår till lokala bristyrken som efterfrågas av näringslivet


Ordinarie ledamöter

 1. Erika Howcroft, Domsjö, 2:e vice ordförande
 2. Lars Edblad, Örnsköldsvik
 3. Annika Körkkö, Köpmanholmen
 4. Jan Andersson, Örnsköldsvik
 5. Annika Westin, Örnsköldsvik

Ersättare

 1. Hans Gidlund, Gullänget
 2. Marielle Sjölund, Björna
 3. Tony Olsson, Bjästa
 4. Barbro Brix, Gullänget
 5. Kent Olofsson, Domsjö


Publicerad