Kommunala bolagen

 

I Örnsköldsvik finns det ett koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, och sex kommunala dotterbolag, Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB, AB Övikshem, Övik Energi AB, Örnsköldsvik hamn och logistik AB, Örnsköldsvik Airport AB, Innovation Örnsköldsvik AB. Socialdemokraterna i Örnsköldsvik har representanter i alla bolag.

Vi vill att:

 • Övikshem ska arbeta aktivt för fler bostäder, studentbostäder och trygghetsbostäder
 • Örnsköldsvik Airport ska positionera Örnsköldsvik i omställningen till ett fossilfritt flyg
 • Örnsköldsvik Hamn & Logistik fortsätter sitt arbete med effektiva logistikkedjor för att förbättra för företagen i Örnsköldsvik
 • Miva ska fortsätta jobba proaktivt med cirkulärt arbete och kommunikation för att skapa ett ännu hållbarare samhälle, samt utveckla samarbeten med andra kommuner kring restprodukter
 • Övik Energi ska möjliggöra nyetableringar, samt fortsätta bygga ut fibernätet både på kommersiella grunder samt i områden som inte är kommersiellt lönsamma
 • Kommunkoncernen ska fokusera på påverkansarbete för att synliggöra regionala och nationella frågor inom exempelvis infrastruktur
 • Innovationsbolaget ska möjliggöra tillskapade av fler kreativa näringar och på så vis skapa fler arbetstillfällen i kommunen


 

Rodret i Örnsköldsvik AB

Ordinarie

 • Carolina Sondell
 • Jan Lindstedt
 • Anna-Karin Sjölund

Ersättare

 • Marcus Sellgren

Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB

 • Jim Sundelin
 • Olle Fjeldseth

Örnsköldsvik Airport AB

 • Eva Sonidsson

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB inkl. Hörneborgs Hamn AB, Oljeberget i Örnsköldsvik AB

 • Agneta Alenius Madsen

Övik Energi AB inkl Övik Energi Nät AB

 • Tom Sundelin
 • Torbjörn Westman

Öviks Hem AB.

 • Mikael Breilin
 • Vanja Lindstedt

Innovation i Örnsköldsvik AB.

 • Malin Westman