Medlemsutbildning del 1 och del 2

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Utbildningar på gång

Medlemsutbildning steg 1

Kvällstid

När: 
Var:
Samtalsledare:
Anmälan:

Medlemsutbildning del 1 innehåller:
Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.


Medlemsutbildning steg 2

Kvällstid
När: 
Var:
Samtalsledare:
Anmälan:

 

Medlemsutbildning del 2 innehåller:

Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.

Medlemsutbildning steg 3

Kriterier för att få gå utbildningen:
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och gått partiets medlemsutbildning del 1 och 2.
Läs mer här Länk till annan webbplats.