Kommunstyrelsen

I kommunen leder kommunstyrelsen det övergripande arbetet med ekonomi och utveckling av staden. Kommunstyrelsen är organisatoriskt sätt en nämnd vilket betyder att det sitter förtroendevalda politiker, från alla partier representerade i fullmäktige, på dessa platser. Under kommunstyrelsen finns det ett antal utskott som har olika specialområden.

 

Vi har:

  • Sociala hållbarhetsutskottet: hanterar bla frågor kring mångfald, integration, jämställdhet och demokrati.
  • Plan- och exploateringsutskottet: frågor om översikts- och detaljplaner, försäljning av fastigheter samt miljöfrågor.
  • Arbetsgivar- och organisationsutskottet: har hand om personalfrågor.
  • Lokalstrategiska utskottet: diskuterar lokaler och investeringar.

Stefan Gustafsson
Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

stefan.gustafsson@molndal.se

Pernilla Övermark
Kommunalråd
Ledamot i Plan- och exploatering

pernilla.overmark@molndal.se

Ove Dröscher
Ledamot i kommunstyrelsen
Ordförande i Arbetsgivarutskottet

ove.droscher@molndal.se

Elpida Georgitsi
Ersättare i kommunstyrelsen
Ordförande i Socialhållbarhetsutskottet

elpida.georgitsi@molndal.se

Bernt A Runberg
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i Lokalstrategiska utskottet

bernt.runberg@molndal.se

Kristina Körnung
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i Socialhållbarhetsutskottet

kristina.kornung@molndal.se