Vårt parti

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, eller Socialdemokraterna, är organiserade i arbetarekommuner runt om i landet. Oftast är en arbetarekommun lika med en kommun eller stad. Socialdemokraterna i Mölndal är en egen arbetarekommun.

Publicerad