Nämnder

Här kan du se vilka politiker som representerar Socialdemokraterna i Mölndals nämnder

Byggnadsnämnden (BN)

Ordförande: Tomas Angervik (tomas.angervik@molndal.se)

Ledamot: Kenth Bodin

Ersättare: Emil Forsberg och Carolina Eklund

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Gruppledare (S): Martina Enghardt (martina.enghardt@molndal.se)

Ledamöter: Marcus Velickovic och Maurits Segerholm

Ersättare: Tommy Andersson, Samira Zair och Jan Ambecker

Miljönämnden (MN)

Gruppledare (S): Kåre Widenqvist (kåre.widenqvist@molndal.se)

Ledamöter: Therese Aronius och Dennis Jeryd

Ersättare: Hassan Roshandel, Samira Zair och Fredrik Nordwall

Servicenämnden (SEN)

Ordförande: Maka Achalbedachvili (maka.achalbedachvili@molndal.se)

Ledamot: Harri Ikonen

Ersättare: Anneli Wiklund och Anette Ek

Skolnämnden (SKN)

Gruppledare (S): Elisabeth Andersson (elisabeth.andersson@molndal.se)

Ledamöter: Ayman Fares och Renas Mustafa

Ersättare: Henrik Sörensson, Åsa Jonsson Norvenius och Mats-Ola Vennström

Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN)

Ordförande: Bernt A Runberg (bernt.runberg@molndal.se)

Ledamöter: Anna-Maria Saastamoinen och Joel Bodin

Ersättare: Berith Linder, Harri Ikonen och Mona Berglund Nilsson

Tekniska nämnden (TKN)

Gruppledare (S): Joakim Kahlman (joakim.kahlman@molndal.se)

Ledamöter: Ayman Fares och Kenth Bodin

Ersättare: Shahla Alamshahi, Klas Linder och Alex Weinfors

Utbildningsnämnden (UTN)

Ordförande: Jacob Wihlborg (jacob.wihlborg@molndal.se)

Ledamot: Tanja Tajic Björkman

Ersättare: Dara Said Saber, Elbisa Kapetanovic och Mats-Ola Vennström

Valnämnden

Ordförande: Karin Vedlin (karin.vedlin@molndal.se)

Ledamot: Eric P. Stark

Ersättare: Anneli Wiklund och Estelle Hwatz

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Ordförande: Ove Dröscher (ove.dröscher@molndal.se)

Ledamöter: Carina Ekedahl och Anette Ek

Ersättare: Jonathan Linderoth, Eva Johansson, Royne Borgvall och Dennis Jeryd

Överförmyndarnämnden

Ingen representant från Socialdemokraterna