Vår politik

Valmanifest 2022 – 2026

En kortversion av valmanifestet kan du hitta här: Valmanifest 2022-2026 S Mölndal Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Vi vill fortsätta att bygga Mölndal tryggare, starkare och bättre

Socialdemokraterna tvekar aldrig inför stora samhällsutmaningar. Vi ska bygga Mölndal starkt och hållbart. Vi ska bygga Mölndal med kunskap. Vi ska bygga Mölndal tryggt och sammanhållet. Vi ska samarbeta för att skapa bästa möjliga Mölndal.

För oss handlar det om att bygga en kommun som tar vara på varje människas värde och möjlighet. Vi står för en politik som tror på varje människas vilja och förmåga. Vi tror på ett samhälle där vi tillsammans formar den framtid vi vill se. På så sätt skapar vi största möjliga frihet där du oavsett bakgrund kan förverkliga dina bästa stämningars längtan. Vi tror att vi är starkare tillsammans – där var och en av oss gör sin plikt och därför kan kräva sin rätt.c

 

Publicerad