SSU Mölndal

SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är till för att driva samhällsutveckling i de frågor som är viktiga för Sveriges unga. Sedan 1917 har vi kämpat med olika frågor som jobben, skolan och bostaden, för att kunna uppnå social, ekologisk och ekonomisk jämlikhet. SSU Mölndal ska försöka driva dessa frågor lokalt och med ett fokus på Mölndals ungdomar.

Skola är en viktig och central del av människans liv. Utbildningen är viktig, kunskap är makt, och är någonting so behöver präglas av jämlikhet. Idag kan vi se att skolan blir en allt mer segregerad plats och att resultaten kan skilja sig beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Skolan ska vara till för att uppfylla sina drömmar, att styra sin framtid i rätt riktning och kanske hitta vännerna för livet. Samtidigt som detta sker ser vi att eleverna mår allt sämre. Denna ideal bild av skolan blir allt längre bort från verkligheten. Personalen och eleverna behöver en bättre arbetsplats. Fler timmar för skolhälsan, fler lärare och kuratorer. Allt för att förbättra skolan och dess elever.

Mölndal elever ska ha tillgång till en god och jämlik skola. Detta vill vi fokusera på:
– Psykiska ohälsan, måste tidigt stoppas.
– Läxhjälp, är ett bra verktyg för att kunna hjälpa alla elever, oavsett föräldrarnas utbildning.
– Skolkorten, behöver ses över och vem som har rätt till ett.

Jobb/arbete behövs och kan ofta vara en svår del i livet. Har jag rätt utbildning? Eller tillräcklig erfarenhet? Arbetsmarknaden är komplex och konkurrensen är stor. Samtidigt har vi yrken där man behöver fler anställda än någonsin. För en ungdom kan vägen till arbete vara lång och svår. Vissa platser vill kanske ha högskoleutbildning och andra vill ha år av erfarenhet. Osäkra anställningar kan också göra att ungdomars ovetskap utnyttjas vilket behöver ändras.

Mölndals arbetsmarknad behöver ett större fokus på ungdomarna. Detta vill vi fokusera på:
– 90 dagars garanti, är en viktig förutsättning för att Mölndals ungdomar ska kunna arbeta, utbilda sig eller få praktik.
– Säkra anställningsformer, är en viktig del för att utnyttjandes av ungdomar ska stoppas.
– Sommarjobbsgaranti, är en bra väg för att få mer erfarenhet och för att kunna pröva på att arbeta.

Bostaden har länge sätts som en indikation på status. Allt större och dyra hus och lägenheter byggs i städerna på grund av det centrala och attraktiva läget. Detta går dock i fel riktning. Sveriges unga behöver inte stora och dyra lägenheter, vi behöver mindre. SSU har länge arbetat för att sätta studenterna i fokus, för att kunna bygga hyresrätter som alla har råd att bo i.

Mölndal är ett attraktivt område men behöver tänka mer på studenterna. Detta vill vi fokusera på:
– Studentbostäder samt hyresrätter med lägre hyra, fokuset på bostaden har ofta legat på bostadsrätter med höga kostnader och avgifter.
– Kollektivtrafiken, mellan olika områden behöver bli bättre, för att skapa ett mer tillgängligt och integrerat samhälle.

Kom med du också!
SSU Mölndal som ungdomsförbund vill stödja Socialdemokraterna i Mölndal för att gemensamt kunna arbeta fram en S-styrd kommun och socialdemokratisk regering, i ett inkluderande Sverige, för alla.