Fässbergs Socialdemokratiska Förening

Föreningens upptagningsområde består förutom av Mölndals Centrum av stadsdelarna Krokslätt, Bifrost, Åby, Eklanda, Balltorp, Rävekärr och Stensjön.
Föreningen brukar oftast genomföra sina medlemsmöten i Folkets Hus.

Styrelsens ordinarie ledamöter:
Elpida Georgitsi, ordförande
Jan-Erik Lindström, kassör
Emil Forsberg, vice ordförande
Kåre Widenqvist, medlemsansvarig
Solveig Hallin, studieledare

Ersättare:
Erik Stark, sekreterare
Samira Sair, medlemsansvarig
Harri Ikonen, kampanj- och aktivitetsansvarig och fanbärare
Henrik Sörensson, kampanj- och aktivitetsansvarig

Revisorer
Bengt Odlöw
Hans Petterson

Revisorsersättare:
Jacob Wihlborg
Ove Dröscher

Valberedning:
Pernilla Övermark, sammankallande
Ralf Lorentzon
Karin Vedlin