Lindome Socialdemokratiska Förening

Föreningens upptagningsområde består utav Lindome och Hällesåker. Vi diskuterar och tar upp både lokala frågor som rör Lindome och Hällesåker samt övriga politiska frågor som rör vår vardag.

Vill du kontakta föreningen är du välkommen att ringa föreningens ordförande, Tomas Angervik
Mobilnummer: 0730-78 51 59 Mailadress: tomas.angervik@molndal.se

Föreningen har sina möten på Dotegården 41 i Lindome.
Årsmötet 2021 beslutade om att utse följande styrelse:

Ordinarie ledamöter
Tomas Angervik, ordförande, medlemsansvarig, Erlandermedaljansvarig
Joakim Kahlman, vice ordförande, aktivitetsgruppen
Bernt Runberg, kassör, fanansvarig
Marita Gustafsson, sekreterare, medlemsansvarig
Lars Möglebust
Ulla-Britt Thor, facklig/politisk ansvarig
Anneli Wiklund, studieansvarig, aktivitetsgruppen

Ersättare
Mats-Ola Vennström, studieansvarig
Alex Weinfors, facklig/politisk ansvarig
Kent Bodin, facklig/politisk ansvarig, fanbärare, aktivitetsgruppen
Fredrik Nordwall, aktivitetsgruppen

Revisorer
Jan-Åke Johansson
Thomas Svensson

Revisorsersättare
Pernilla Övermark
vakant