NYHET

De nominerade är

Socialdemokraterna Mölndals kandidater till kommunala nämnder, bolag och styrelser

Socialdemokraterna Mölndals kandidater till kommunala nämnder, bolag och styrelser

Under måndagskvällen beslutade Socialdemokraterna Mölndals medlemmar vilka som är våra kandidater till Mölndals kommunala nämnder, bolag och styrelser som tillsammans med Moderaterna ska leda arbetet i kommunen. Det slutgiltiga beslutet tas på kommunfullmäktige den 14 december. Nämnder ByggnadsnämndenOrdförande: Tomas AngervikLedamot: Kenth BodinErsättare: Emil Forsberg och Carolina Eklund Kultur- och fritidsnämndenAU-ledamot: Martina EnghardtLedamöter: Marcus Velickovic, Mauritz