För dig som ny medlem!

Träffa fler som blivit medlemmar i Socialdemokraterna och var med och påverka politiken! Vi bjuder nya medlemmar till en träff för att prata politik och säkerställa att du som ny eller blivande medlem får ett gott mottagande och känner dig välkommen! Vi pratar också om hur ditt engagemang kan tas tillvara – på bästa sätt.


Engagemangstrappan
Steg 1
: Första steget är att bli medlem! Det kan du bli här:
Välj gärna autogiro! Länk till annan webbplats.

Steg 2: Andra steget är att du går på en välkomstträff för nya medlemmar.Steg 3: Tredje steget är att gå medlemsutbildning steg 1 och steg 2. Ta kontakt med din arbetarekommun för vidare info om kommande utbildingar.

Steg 4: Fjärde stegt är att börja gå på föreningsmöten och föreningsaktiviteter. Se vårt fullspäckade kalendarium och välj en aktivitet som passar dig:

Steg 5: Femste steget är att påverka!

Vid frågor
Om du har frågor, kontakta Therese Sturesson 0760-662353