Var vi inte överens om att det behövdes mer än applåder? -Debattinlägg

Rekordlånga vårdköer och en underfinansiering av vården som saknar motstycke. Det är facit så här långt för Tidöpartiernas styre i Region Skåne.

I Region Skåne, som styrs av M, KD och L med stöd av SD har den förda politiken lett till sparkrav inom sjukvården på tre miljarder kronor. Centralsjukhuset i Kristianstad förväntas spara 410 miljoner kronor 2023.

Årets låga lönerevision är ett exempel på hur underfinansieringen slår direkt mot sjukvården. Det saknas helt enkelt pengar till rimliga löner. Stora personalgrupper i den skånska vården, som kämpat hårt under pandemin, drabbas hårt. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och många andra grupper får löneökningar på runt två procent, vilket är långt under industrins märke. Detta leder till ökat missnöje och att personal lämnar Region Skåne i större utsträckning än tidigare. Kompetensflykten leder till färre vårdplatser och en stressigare arbetsmiljö. I personalkrisernas spår växer vårdköerna. Som vanligt är det de mest utsatta som drabbas hårdast när vården inte går att få i tid.

Inte ens var tredje skånsk cancerpatient får vård enligt de tidsgränser som finns, vilket skapar oro och vanmakt för både drabbade patienter och närstående. Tiotusentals skåningar har tvingats vänta på sjukvård längre tid än vad lagen medger. Enligt vårdgarantin ska patienter få träffa specialistläkare inom 90 dagar och få operation eller annan behandling inom ytterligare 90 dagar. Region Skåne är inte i närheten av att nå upp till lagens krav och läget är sämre här än i övriga Sverige. Högerpartiernas företrädare skyller på pandemin, och visst stämmer det att köerna växte i dess spår. Men pandemin förklarar inte varför Skåne har längre köer än resten av landet. Pandemin drabbade övriga Sverige minst lika hårt som Skåne.

Under pandemin insåg nog de flesta av oss hur viktig sjukvården och dess medarbetare är. Personalen slet i främsta ledet med att bekämpa en hittills okänd farsot medan vi andra höll avstånd och begränsade våra liv. Många av oss var överens om att vårdpersonalen förtjänade mer än våra applåder. Därför är det uppseendeväckande att vårdpersonalen, bara lite mer än ett år efter pandemin, får sämre löneutveckling än de flesta andra grupper på arbetsmarknaden. Det är inget annat än skamligt. Tänkte verkligen de som lade sin röst på högerpartier i det senaste regionvalet att det kunde bli så?

Det måste till en förändring för sjukvårdens skull. Vi socialdemokrater tar varje tillfälle vi kan för att kräva bättre villkor för patienter och vårdanställda. En första åtgärd vore att sätta stopp för sparkraven. Det är en självklarhet att det inte går att spara sig till en bättre arbetsmiljö eller en mer tillgänglig vård. Sjukvården måste få andrum efter pandemin och personalen måste få bättre villkor, inklusive högre lön. På så vis kan patienterna få vård i tid både i Kristianstad och i resten av Skåne.

Henrik Fritzon (S), gruppledare för socialdemokraterna i Region Skåne
Marianne Eriksson (S), gruppledare för socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad