Socialdemokraternas budgetförslag 2024

Vårt förslag till budget för Kristianstads kommun.

Barnen och medborgare i behov av omsorg ska inte betala krisen! Sverige behöver en regering som tar ansvar för välfärden genom att räkna upp de generella statsbidragen med kostnadsökningarna och pensionsskulden. I stället ser vi högerstyren som välkomnar krisen som ett tillfälle att skära i välfärden. Vi Socialdemokrater ser att skattehöjningar på kommunal nivå drabbar vanligt folk mest, i synnerhet i rådande konjunktur. Kommunen måste i möjligaste mån undvika att kompensera skatteuttaget där regeringen brister i ansvarstagande. För att öka intäkterna på kommunal nivå måste vi bli bättre på att matcha arbetslösa med den kompetensbrist som finns. Kristianstads kommun måste satsa mer förebyggande i skola och föreningsliv för att varje ung människa ska växa upp till en ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi måste bli bättre på att ställa om samhället till hållbarhet för att inte skjuta över problemen på kommande generationer. Kristianstads kommun måste också bli en betydligt attraktivare kommun för företagare och verksamheter som skapar sysselsättning. Vi behöver också uppvärdera medarbetarskapet betydligt eftersom god kvalitet i välfärden utgörs av varje medarbetares enskilda möte med medborgaren. Kommunala arbetsplatsers höga sjuktal är ett fruktansvärt slöseri med medarbetare och ligger på en oacceptabel nivå.Välfärd i form av skola, omsorg och ett rikt förenings- och kulturliv ska utjämna skillnader och utgå från människors behov. Den ska vara demokratiskt kontrollerad och ta vara på välfärdsarbetarnas kompetens. Byråkrati och administration ska minimeras. Idéburna verksamheter kan bidra till välfärden men marknadsexperiment och jakten på vinstutdelning hör inte hemma här. Tillitsbaserad styrning ska stärkas och utvecklas. Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov.Vi Socialdemokrater utgår från alla människors lika värde och rätt och vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett starkt politiskt ledarskap som bygger vår värdegrund med en vision om ett starkt gemensamt samhällsbygge. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är viktiga verktyg för att nå vår framtidsvision.Rätten att försörja sig är grundläggande för vårt välfärdssamhälle och därför är jobben och skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslöshet prioriterat. Det är den enskilt viktigaste insatsen för att öka jämlikheten. Välfärden ska gå att lita på, och den ska hålla hög kvalitet och finnas när vi behöver den. När människor är trygga växer också friheten. Sammanhållningen måste öka, men det görs inte genom skattesänkningar, avgifts- och taxehöjningar, nedskärningar och sänkta löner – eller för den delen genom att ställa grupper mot varandra. I stället ska vi minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten.Vi vill att Kristianstads kommun tar täten och går före andra kommuner i sitt utvecklingsarbete – för trygghet, ett gott liv, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och ett aktivt miljöarbete. Ett Socialdemokratiskt styrt Kristianstads kommun har höga ambitioner och tar plats i täten.Nordöstra Skåne utgör en stark tillväxtregion och tillsammans skapar vi det samhälle som vi vill leva i. Kristianstads kommun utgör motorn för utveckling och samarbetsskapande. Vi behöver ett gemensamt samhällsbygge, där var och en är med och bidrar och känner ansvar för vårt lands utveckling och framtid. Med en sådan uttalad roll kan vi bidra till ett Sverige som håller ihop och kommunens invånare får ta del av samarbetsvinsterna.Läs hela budgeten här: S-Budget 2024 Länk till annan webbplats.