Våra politiker

Exempelbild

2022-2026

Ulrika Tollgren är gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i Kristianstads kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige är Annelie Karlsson 1:e vice ordförande

Av de 65 mandat som finns i kommunfullmäktige har socialdemokraterna 17 mandat och sitter i opposition.Våra förtroendevalda i nämnderna består av vice eller andre vice ordförande.

 

Arbete och välfärdsnämnden - Katarina Honoré

Barn- och utbildningsnämnden - Sabina Månsson Hultgren

Byggnadsnämnden - Fredrik Vinberg

Kultur- och fritidsnämnden - Leif Sivtoft

Milljö- och hälsoskyddsnämnden - Anders Svensson

Omsorgsnämnden - Kristina Lindbåge

Tekniska Nämnden - Thomas Nilsson

Överförmyndarnämnden - Tommy Nilsson

Valnämnden - Johannes Jeppsson

Styrelsen ABK - Catarina Palmblad

Styrelsen Renhållningen - Lars Olsson

C4 Energi - Lena Fantenberg

Publicerad