Är hemtjänsten högerns experimentverkstad?-Debattinlägg

I februari startade uppdelningen av hemtjänsten, städ, tvätt och inköp ska utföras av ca 35 medarbetare. Övriga insatser som rör omvårdnad och medicin blir kvar som vanligt. Detta innebär att äldre kommer möta fler okända ansikten och färre kända

Beslutet om uppdelning av ”service” och ”omvårdnad” togs av M KD L och C med stöd av Sd. Socialdemokraterna menade att beslutet togs som en dold besparing, inte som en förstärkning av kvaliteten. En direkt följd av det beslutet är att nu planerar hemtjänsten att gå från 15 enheter till 13. Konsekvensen av detta är att den som tidigare har lärt känna en hemtjänstgrupp nu möter helt nya personer som ska ta hand om de mest intima behoven. Tänk dig själv, du har levt ett helt liv självständigt, när benen inte längre bär och du blir beroende av andra för att klara det mest vardagliga, är sårbarheten total. I ett slag byts de som tagit hand om dig ut, som känner dig, dina behov och som bäst vet hur de ska tillrättalägga det du inte själv längre klarar. De som varit din förlängda arm ut försvinner och du känner inte den som kommer till ditt hem, och din person degraderas till en insats som ska utföras.

Värre blir det, för dessa 13 enheter kommer på sikt att bli tre team enligt den information som delgavs Kommunala Pensionärsrådet i december 2022. Det berör ca 500 medarbetare och alla de äldre eller funktionsnedsatta som är i behov av hemtjänst för att få vardagen att fungera.

Tre stora team, en omfattande organisationsförändring som planeras att genomföras med argumentationen om att klara framtidens kompetensförsörjning. Ett förslag som aldrig varit uppe för politiskt beslut. Experimentverkstaden i hemtjänsten är utom politiskt kontroll.

Socialdemokraterna ser med förfäran den välfärdsslakt som sker i äldreomsorgen och i hemtjänsten. Stora team är helt fel väg att gå, men när det Högerkonservativa styret, KD SD och M styr blir lösningarna att laga efter läge. De sätter en bild av att det är omöjligt att förändra. Det är det inte.

Vårt förslag innebär att omsorgen och omtanken om varandra är det övergripande målet. Då behöver tid finnas för att medarbetarna ska hinna ge omsorg till den som behöver det.
Vi Socialdemokrater vill skrota minutjakten i hemtjänsten och se till att äldre ska möta färre okända och fler kända personer. Framtidens äldreomsorg kräver fler anställda i både hemtjänst och vårdboende.

Mindre team där medarbetarna med sin kompetens styr och planerar insatser utifrån de äldres behov om, när och hur de ska utföras kommer att ge ökad kvalitet.
Socialdemokraterna konstaterar att inget av detta kommer att ske med ett Högerkonservativt styre med Sd som ansvarig för hemtjänsten. För intet är de politiska visionerna när Sd nu har makten.

Kristina Lindbåge (S), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden
Ulrika Tollgren (S), Oppositionsråd