NYHET

Vilket samhälle vill vi ha?

Imorgon firar vi 1 maj i Kristianstad och över hela världen. Vi gör det med stolthet och med ett tydligt budskap om vilket samhälle vi vill ha. Vi samlas i demonstrationståget med våra röda fanor och banderoller, precis som vi gjort i över 100 år.

Exempelbild

Men att vi kan demonstrera för våra frågor och ställa krav på våra politiker, utan att riskera att bli gripen av polisen eller utsättas för repressalier, är inget vi ska ta för givet.

Faktum är att vi tillhör de endast 7,8 procent av jordens befolkning som bor i något av de 23 länder som räknas som fullvärdiga demokratier. När det kommer till fackliga fri och rättigheter kränks dessa i 87 % av världens länder enligt siffror från EIU Democracy index och Global Rights index.

Det kan inte existera fria och demokratiska samhällen utan fria fackföreningar, men tyvärr är tillståndet för demokratin i världen och Europa på väg åt fel håll. Därför är det allas vår plikt att stå upp och försvara våra demokratiska fri- och rättigheter, både på onsdag och alla andra dagar på året. De kan kännas självklara, men i vår omvärld är de en sällsynt bristvara.

Den 9 juni går medborgarna i EU till val. Att engagera sig och inte minst rösta i EU-valet är avgörande för att nå det samhälle vi strävar efter. När våra problem är internationella måste också lösningarna vara det.

En gemensam politik inom EU är nödvändig för att hantera exempelvis arbetslivskriminaliteten, som växer snabbt på den öppna europeiska arbetsmarknaden. Rysslands invasion av Ukraina påminner oss ständigt om att krig i Europa inte är en del av det förflutna. Vi kan inte enbart lita på NATO och USA för fred, ett enat Europa måste stå starkt och agera tillsammans. Din röst är därför viktig för Europas framtid.

Här hemma saknas inte heller utmaningar. Vi har en snabbt växande arbetslöshet, inte minst i byggsektorn, där arbetslösheten nu är över 10 %. Detta samtidigt som det råder bostadsbrist i hela landet.

Regeringen har just fått en utredning på bordet som föreslår en återgång till de mycket restriktiva reglerna i sjukförsäkringen som infördes under alliansregeringen. Där människor utförsäkrades, inte för att de blivit friska utan för att de uppnått en tidsgräns. Det är direkt ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

När ska högerpolitiker lära sig att människor inte blir sjuka för att ersättningen i sjukförsäkring är för hög? Eller friska för att deras rätt till ersättning försvinner? Detta är inte det samhälle vi vill ha.

Detta är några av de ämnen vi kommer att tala om i Kristianstad. Tycker du som oss att världen borde förändras till det bättre? Välkommen att delta i något av arbetarrörelsens demonstrationståg och kom och tala med oss på 1 maj!

1 maj talare Kristianstad

Mikael Johansson

Förbundsordförande
Målarna

Ordförande Kristianstads Arbetarekommun

Ewa Pihl Krabbe(S)

Riksdagsledamot

Socialdemokraterna