Aktuella Kindafrågor

Här berör vi de aktuella politiska frågor vi driver i Kinda

Fritidskort till våra högstadie- och gymnasieelever

Vi socialdemokrater vill göra det lättare för våra ungdomar att ägna sig åt fritidsaktiviteter efter skoltid och samtidigt få en vana att resa med kollektivtrafiken.

Buss mellan Horn och Vimmerby

Förbättrad kollektivtrafik söderut efterfrågas av näringslivet och medborgare i södra Kinda. Klart vi vill hitta en lösning på det.

Avgiftsfri kulturskola

Att kunna delta i kulturskolans utbud ska inte hänga på familjens ekonomi.

Bättre villkor för personalen i omsorgen

Bort med delade turer och schema varannan helg. Ökad bemanning på golvet prioriteras.