NYHET

Buss mellan Horn och Vimmerby

Vi behöver kollektivtrafik för arbets- och gymnasiependling söderut

dam på buss

Något som efterfrågas av både vårt näringsliv och medborgare i södra Kinda är just förbättrad kollektivtrafik söderut. Vi socialdemokrater har motionerat om att kommunen ska ta sitt ansvar och tydligt arbeta för att få till någon form av kollektivtrafik över länsgränsen. Detta för att vårt näringsliv i Horn ska ha möjlighet att utvecklas och att det ska vara möjligt att arbetspendla från Horn söderut.

Motionen avslogs med hänvisning till att det är regionerna som ansvarar för kollektivtrafiken. Det är i sak sant men regionernas bussbolag har regelverk som förhindrar dem att starta olönsamma linjer. Vad vi däremot också vet är att det finns möjligheter för kommunen att gå in med pengar och om det sedan visar sig vara tillräckligt med in- och utpendlare som reser kan regionerna sedan ta över linjen. Om kommunen inte vill satsa kommer heller inte regionerna att göra så.

Rösta på Socialdemokraterna för arbete mot förbättrad kollektivtrafik söderut som ger vårt näringsliv möjlighet att utvecklas och arbetspendling för våra medborgare.