Lars-Göran Bexell

Lars-Göran är entreprenör och bosatt i Kisa.

Jag kandiderar för att jag vill se Kinda som en helhet. Det gäller utveckling av samtliga tätorter. Jag kommer att jobba för att alla kindabor ska få en bra kommun att bo i, inte bara nyinflyttade. Jag är socialdemokrat för att jag tror på ett jämställt samhälle.

Bild på Lars-Göran Bexell