Torbjörn Mellgren

Torbjörn är metallarbetare och bor i Kisa.

Jag är socialdemokrat för att jag tror på att vi tillsammans kan förändra till ett solidariskt samhälle.

Vi ska ha en jämlik skola där alla barn syns och får rätt möjlighet att lyckas.

Jag vill också att våra äldre att få rätt hjälp och stöd.

Bild på Torbjörn Mellgren