Vi ska bryta segregationen och stoppa gängen

I Kinda vill vi arbeta mot segregation genom att prioritera nedanstående frågor.

Vi vill att vårt samhälle ska vara tryggt, det uppnår vi genom att satsa på olika boendeformer med närhet till varandra. Det ska vara tryggt att röra sig i vårt samhälle och vi vill se över vilka fysiska trygghetsskapande åtgärder vi behöver göra på våra orter.

Vi vill jobba med förebyggande arbete för att alla ska ha samma förutsättningar oavsett bakgrund. Att inte jobba förebyggande förvärrar framtiden avsevärt för våra barn och ungdomar. Bland annat vill vi anställa fältarbetare som ska befinna sig ute bland ungdomar under kvällar och helger.

Vi vill ha attraktiva boendemiljöer, både det som byggs nytt och det som redan finns. När vi har en boendemiljö som är attraktiv minskar skadegörelse.

I Kinda ska vi ha en skola för alla. Vi ska ge möjlighet till vidareutbildning efter gymnasiet. Kinda Lärcentrum ska utvecklas till att bli ett kunskapscentrum där det är möjligt att läsa på distans och på plats, på eftergymnasial utbildning.