Vi ska ge alla möjlighet till en aktiv fritid

En aktiv fritid ger oss en bättre folkhälsa, vilket är en fråga vi vill prioritera.

Vi vill satsa på kultur- och idrottsaktiviteter för äldre. Genom ett aktivt liv kan vi förebygga många sjukdomar och vara rörliga längre. Social samvaro, idrott och friluftsliv leder till friskare och framförallt nöjdare människor.

Vi tycker det är en självklarhet att våra ungdomar ska ha ett fritidskort som innebär att de kan resa med kollektivtrafik även utanför skoltid. Vi är en liten kommun med begränsade resurser och ska därför underlätta för ungdomar att åka mellan våra orter och även ta sig till övriga orter i länet för att utöva eventuella fritidsaktiviteter som finns där.

Vi vill stötta föreningar bland annat genom att se över föreningsbidraget. Med en tydligare satsning och stimulans mot föreningar som gör riktade insatser mot barn och ungdomar under lov och ledigheter vill vi ge möjlighet och uppmuntra till rörelse och aktivitet från en tidig ålder.

Vi vill ge möjlighet till så många som möjligt att komma ut i naturen. Genom vår natur kan vi skapa naturliga mötesplatser för våra medborgare. En satsning på ortsnära vandringsleder och strövområden som inte ställer krav på bil för att ta sig ut i naturen.

Vi vill ha en avgiftsfri kulturskola för att så många som möjligt ska kunna ta del av utbudet. Kulturutövandet är stort och starkt i Kinda kommun och vi vill att det ska fortsätta vara det.