Vi ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb

Kinda kommun ska jobba klimatsmart och stötta hållbarhetsinitiativ

Vi vill att cirkulär ekonomi ska vara en självklarhet i våra kommunala verksamheter. Vi ska även underlätta och ge förutsättningar för våra medborgare till en cirkulär ekonomi. Bland annat har vi lagt en motion om en fritidsbank som både ska underlätta för alla att utöva fritidsaktiviteter och samtidigt bidra till en hållbar konsumtion när inte alla behöver köpa nya redskap utan har möjlighet att istället låna.

Vi ser med glädje på införandet av det nya sopsorteringssystemet, men ser det som självklart att fortsätta utveckla det ur ett miljömässigt hållbart perspektiv. Vi vill också satsa på en fortsatt utveckling av återbruket som införts på Adlerskog.

Fler i kommunen ska ha tillgång till och ha möjlighet att åka kollektivtrafik, det är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla kommunen och få människor att vilja bo här och flytta hit. Bland annat vill vi verka för att få en busslinje Hycklinge-Horn-Vimmerby.