Vi ska ge hela Kinda möjlighet att utvecklas

Hela Kinda ska utvecklas - utan tvekan. Vi är övertygade om att det är möjligt.

Vi vill se tillagningskök i de tre största orterna. Det säkerställer möjligheterna för krisberedskap men framförallt är det en självklarhet att våra äldre och barn ska kunna njuta av nylagad mat som sprider sin doft och bidrar till aptit och njutning vid matupplevelsen.

Vi vill se varierade boendeformer i alla orter och områden. Vi ska ge unga möjilghet att flytta hemifrån, äldre att flytta från sina hus och barnfamiljer att hitta sin drömvilla. Ett varierat utbud ger oss

Vi vill säkerställa kommunal samhällsnära mark för att ge vårt näringsliv möjlighet att expandera och/eller investera i Kinda kommun.

Vi ser ett behov av satsningar på infrastruktur framöver, både i form av VA-ledningar och fiberutbyggnad. I Kinda ska det vara möjligt att arbeta på distans och känna sig trygg med sin internetuppkoppling.