Stadgar

Arbetarekommunens stadgar

Arbetarekommunen går enbart efter de stadgar som på partikongressen antagits för Arbetarekommuner. du finner dem genom att följa nedan bifogad länk.

Stadgar antagna 2021.pdf (socialdemokraterna.se) Länk till annan webbplats.