Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Ju fler som engagerar sig och bidrar med sin energi och sina perspektiv och erfarenheter, ju bättre blir vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Som medlem utgör du grunden för vårt parti.

Vill du vara med och påverka? Gå med i Danderyds arbetarekommun! Vardagspolitiken bedrivs där. Bland grannar och arbetskamrater diskuteras och drivs allt från väldigt lokala till globala frågor.

Varje Arbetarekommun beslutar själva hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, krav och idéer vidare. Att vara aktiv i Arbetarekommunen är ett roligt sätt att vara engagerad i partiet, här träffas medlemmar regelbundet för att diskutera politik och umgås. Om du vill bli medlem i Danderyds arbetarekommun gör du det smidigast genom att skicka ett mail till: anette.jellve@bredband.net

Är du ny medlem eller är du medlem sedan tidigare men vill bli aktiv? Kom på något av våra medlemsmöten!

Publicerad