Arbetarekommunens styrelse

Arbetarekommunens styrelse består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och två ersättare

Styrelsen består av:

Anette Jellve ordförande anette.jellve@gmail.com 070-300 18 71

Ulf Bergman Ekström vice ordförande ulfbergman4@gmail.com

Tyra kloth sekreterare tyrakloth@gmail.com

Karsten Inde kassör karsten@inde.se

Bodil Ström studiehandledare bodilc@gmail.com

Annika Lopez ledamot a@lopez.se

Jenny Åkervall ledamot jenny.akervall@me.com

Tove Sander ersättare