Vår vision för mandatperioden 2022-2026

Under många år har den politiska majoriteten i Danderyd prioriterat skattesänkningar framför
barn och elevers behov, goda arbetsvillkor och de äldres bästa. Danderyd är också bland de
kommuner i landet som är sämst på att bygga nya bostäder. Trots att Danderydsborna efterfrågar alternativa och nya boenden.
Det vill vi socialdemokrater ändra på. Vi vet att det politiska ledarskapet gör skillnad och vi
är beredda att ta ansvar.
Vi vill bygga fler nya bostäder i kommunen, så att våra yngre och äldre har en möjlighet att bo
kvar. Vi vill satsa på skola och förskola, på goda arbetsvillkor, på en kulturskola som alla har
råd med och på att stötta föreningslivet och ungdomsidrotten – investeringar som motverkar
utanförskap och psykisk ohälsa.
Så bygger vi ett starkt Danderyd. Ett Danderyd där ingen lämnas efter.

VI VET ATT VÅRT DANDERYD KAN BÄTTRE. VÅRA PRIORITERINGAR:

 1. Mindre barngrupper och fler lärare i
  förskolan och skolan.
  2. Lärarledd läxläsning efter lektionstid och
  sommarskola för de elever som behöver
  detta.
  3. Fler trygga boenden för Danderyds äldre.
  4. Satsa på ungdomsidrotten och en
  kulturskola alla har råd med.
  5. Bryt ensamheten bland de äldre med
  kultur- och rörelsefrämjande insatser 6. Krafttag mot drogmissbruket och den
  psykiska ohälsan bland unga.
  7. Rusta upp skolor, lekparker och
  idrottsanläggningar.
  8. Bättre arbetsvillkor för personalen i vård,
  skola, omsorg.
  9. Återstarta Danderyds kommunala
  bostadsbolag.
  10. Bra kvalitet i hemtjänsten.